Loredana Bertè, 60 anni di look e provocazioni

20 09 2010